INVESTORI A DEVELOPERI

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním komplexných služieb pre investorov a developerov v rámci plánovania a realizácie pripravovaných investičných zámerov.
Pre investorov a developerov poskytujeme nasledujúce služby:

  • zabezpečenie kúpy vhodných pozemkov (resp. nehnuteľností) pre projekt,
  • poradenstvo pri kúpe vhodných pozemkov a nehnuteľností (zhodnotenie stavu kupujúcej nehnuteľnosti, porovnanie cien, odborná obhliadka nehnuteľnosti a pod.),
  • zabezpečenie kompletných právnych služieb pri kúpe a vysporiadaní pozemkov,
  • ekonomické služby a poradenstvo – vypracovanie Business plánu (podnikateľského zámeru) a Feasibility study (štúdia uskutočniteľnosti) slúžiace na zistenie rentability plánovaného projektu,
  • vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie pre územný plán (ak nie je pre danú lokalitu vydaný), územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby spolu s inžinierskou činnosťou,
  • zabezpečenie vypracovania memoranda (dohody o spolupráci) s obcami a mestami pre realizáciu investičného zámeru,
  • zabezpečenie realizácie výstavby – zabezpečenie vhodných stavebných firiem s celkovým právnym servisom, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a pod.,
  • poradenstvo pri kúpe pozemkov a nehnuteľností (zhodnotenie stavu kupujúcej nehnuteľnosti, porovnanie cien, odborná obhliadka nehnuteľnosti a pod.),
  • ponuka spracovaných projektov z portfólia a Know-How našej spoločnosti.