MESTÁ A OBCE

Pre obce a mestá vie naša spoločnosť vypracovať a zabezpečiť:

  • územné plány vrátane zmien a doplnkov k územným plánom
  • projekt ČOV a malých elektrární,
  • projekt cestných, peších a statických komunikácii,
  • projekty bytových a rodinných domov pre stavebné povolenie,
  • projekty rekonštrukcie budov,
  • inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia, elektrické vedenie, verejné osvetlenie, dátové vedenia,…).