SLUŽBY

Svojim klientom poskytujeme v prípravnej fáze projekčno-ekonomickú štúdiu, kde sa predbežne spracuje plánovaný projekt a ukáže sa, či bude pre investora uskutočniteľný a rentabilný. Vypracované dokumenty sa dajú použiť na získanie financovania od bankových a súkromných inštitúcii a investorov, dotácie z európskych fondov a pod. Po potvrdení uskutočniteľnosti a rentabilnosti plánovaného projektu pre vybranú lokalitu sa pre investora vypracujú dokumenty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačné projekty podľa požiadaviek stavebnej firmy.

Ponúkame: